ivf klinik

Информация

iVFRiga

Ökar möjligheterna till graviditet:
”EmbryoSkop” är en ny generations inkubator, som ger möjlighet att övervaka utveckligen av embryot och som hjälper att välja ut de mest lämpliga embryot för implantation
“EmbryoGlue” är ett särskilt designat medium för framgångsrik embryoimplantation
“EmbryoGen” är ett medium som förbättrar cellens kommunikation mellan modern och embryot
Akupunktur ökar blodflödet till bäckenorganen och återställer en normal hormonbalans samt stimulerar äggstockarna hos kvinnorna och testiklarna hos männen.
Centrat för Reproduktiv Genitik ivf klinik Riga klinik erbjuder ett äggdonationsprogram med en individuell donator som kommer att väljas särskilt för dig. Vi delar inte äggdonator mellan mottagare. Du kommer att få ägg producerade av donator som väljs av dig under en ettårscykel av stimulering.
Frangångfaktorn för äggdonation hos iVF Riga klinik är 72%.
Vad är äggdonation?
Äggdonation är ett anonymt och altruistiskt program, under vilket en kvinna osjälviskt donerar sina ägg till en annan kvinna som fått diagnosen infertilitet och som drömmer om att ha sitt eget barn. ”In Vitro Befruktning) användande av ägg från donator är en av de mest framgångsrika metoderna för infertiletetsbehandling, då det använder genetiskt material från friska och unga donatorer. Under cykeln för “In Vitro Befruktning” med donerade ägg, där ett embryo som ett resultat av ett befruktat ägg med partnerns sperma implanteras i kvinnans livmoder.
Det första Centrat för Reproduktiv Genetik i Norra Europa som erbjuder en djup diagnos av infertilitet
Centrat för Reproduktiv Genetik hos iVF Riga klinik kan hjälpa patienter att föda ett friskt barn:
om patienten redan har barn med genetiska fel
om patienten har en sällsynt genetisk sjukdom
om pateineten har en historik av icke framgångsrik konstgjord insemination
om patienten har historik av missfall
om den manlige partnern har fall kopplat till reproduktivtiv hälsa ivfriga.se (diagnos av oligospermia och azoospermia)
om patienten har en högriskgraviditet